Business Consultancy

Consultday heeft inmiddels een groot en divers aantal organisaties naar een hoger niveau geholpen met een nieuwe blauwdruk van HR, Conversies & Integraties, het Optimaliseren van processen & systemen en HR Analytics.

 

HR operating model
Vanuit brede kennis en ervaring helpt Consultday met het maken van een nieuwe blauwdruk van de ideale HR organisatie en de daar bijhorende invulling van bijvoorbeeld HR processen, technologieën en dienstencatalogus.

 

Conversies en integraties
De infrastructuur van het HR IT landschap is bijzonder complex geworden. Dit wordt vergroot door de complexiteit van de payroll. Binnen payroll komen HR processen, (lokale) wetgeving en financiële processen samen en bemoeilijkt dit de conversie en/of integraties. Daadwerkelijke kennis van zowel HR en IT is daarbij essentieel. Door de focus op HR IT is Consultday de partner om op dit onderwerpen te adviseren en te ondersteunen.

 

Procesoptimalisatie
Door de digitalisering is de inrichting en het beheer van HR systemen essentieel geworden voor het functioneren van de HR dienstverlening. De functioneel en applicatie beheerders van Consultday hebben een achtergrond in HR, doorgronden het gehele HR IT landschap en weten vanuit kennis en ervaring hoe processen het best kunnen worden ingericht en geoptimaliseerd.

 

HR Analytics
Het belang van HR stuurinformatie wordt steeds groter. Consultday helpt om grip te krijgen op de beschikbare data en de organisatie te voorzien van de gewenste informatie. Consultday ondersteunt daarbij in de verschillende fases. Van bepaling van de strategie, het neerzetten van HR Analytics tot de uitvoering van analyses.

 

 

English

HR operating model

Consultday supports companies in creating the new blueprint of the ideal HR organization and the associated implementation of, for example, HR processes, technologies, and services catalog. This is done based on broad knowledge and experience.

 

Conversion and integrations

The infrastructure of the HR IT landscape has become extremely complex. This is reinforced by the complexity of payroll. HR processes, (local) legislation, and financial processes come together within payroll, and this increases the complexity of conversios and/or integrations. Extensive knowledge of both HR and IT is essential. Due to our focus on HR IT, Consultday is the partner to advise and support on these topics.

 

Process Optimization

Digitization has made the design and management of HR systems essential for the functioning of HR services. The functional and application managers of Consultday have a background in HR, understand the entire HR IT landscape, and know how processes can efficiently be set up and optimized.

 

HR Analytics

The importance of HR management information is increasing. Consultday helps to get a grip on the available data and to provide the organization with this desired information. Consultday provides support in various phases. From determining the strategy to setting up HR Analytics and performing analyses.