De belangrijkste HR thema’s voor 2020

Begin van het jaar was er nog sprake van een goed lopende economie, positieve perspectieven en een krappe arbeidsmarkt. Deze omstandigheden hadden ook invloed op de belangrijkste thema’s binnen HR. Volgens het ‘HR-Trends 2019-2020’ onderzoek van o.a. Berenschot en AFAS waren dit:

  1. Werving & Selectie (van arbeidscommunicatie tot onboarding)
  2. Ontwikkeling (Scholing en talentmanagement)
  3. Verzuim

In het licht van de economische gevolgen van Corona is het perspectief van de Business, en daarmee ook van HR, sterk aan het veranderen. Daarom opperen wij in dit artikel de drie HR-thema’s die vanaf nu bovenaan de agenda van HR kunnen komen te staan.

Impact op HR

In tijden van een crisis gaat het meeste geld direct richting het primaire proces van de organisatie. Zonder de business valt namelijk ook het bestaansrecht van organisaties weg. Daarnaast is juist binnen het primair proces relatief eenvoudig om een business case op te bouwen en daarmee de verwachte besparingen hard te maken.

Dit is een lastige opgave voor HR. Een deel van de bijdrage van HR is niet direct hard te maken en sommige uitgaven zijn vooral een kostenpost zonder duidelijke opbrengst. HR gaat daarom nog harder moeten vechten voor het behoud van de (strategische) rol binnen organisaties. Ook de budgetten van HR zullen als ondersteunende afdeling sneller onder druk komen te staan. Onze verwachting is dan ook dat de focus gaat veranderen van meer de ‘zachte kant’ van HR (bijvoorbeeld populaire thema’s als Employer Branding, vitaliteit, Medewerkersbetrokkenheid en de Employee Journey) naar Operational Excellence, reorganisaties en naar sturingsdata.

1. Digitaliseren en Robotisering

Bij de verschuiving naar Operational Excellence verandert ook de focus naar onderwerpen als digitalisering en robotisering. Deze thema’s kunnen in duidelijke business cases worden gevat en bijdragen aan het besparen van kosten. De huidige situatie zorgt er voor dat deze onderwerpen snel hoger op de agenda komen. Organisaties zien nu wat er versneld mogelijk is op het vlak van digitalisering, en ook zien organisaties waar nu nog de grootste issues zitten. Deze ervaring zal bijdragen aan een versnelde digitalisering van organisaties waarbij de adoptie van medewerkers de afgelopen periode goed is getraind.

2. Begeleiden reorganisatie/fusie

Inmiddels heeft een grote groep bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. Voor 16 maart hadden er 20.000 bedrijven voor in totaal 300.000 medewerkers een aanvraag ingediend. Op 17 maart stond einde dag de teller op 78.000 bedrijven voor een onbekend aantal medewerkers. De teller lijkt dus verder op te lopen en het is een reële verwachting dat er uiteindelijk een behoorlijk aantal organisaties gaat krimpen, of zelfs failliet zal gaan. Dit zal vervolgens leiden tot een groot aantal reorganisaties en/of gedwongen fusies. Onze verwachting is dat dit thema dan ook flink gaat stijgen op de agenda, en weer een belangrijk onderwerp wordt binnen bestuurskamers en HR.

3. HR Stuurinformatie

Stuurinformatie zou volgens de respondenten in 2020 al een belangrijker HR thema gaan worden. Door de economische ontwikkelingen zal de behoefte aan (HR) stuurinformatie alleen maar verder toenemen. Juist op directieniveau zal de behoefte groter worden om nog meer op data te sturen. Een belangrijk element is dat de factor mens binnen veel organisaties de grootste kostenposten is. De HR stuurinformatie zal een nog belangrijkere informatiebron worden om de nieuwe route van organisaties te bepalen en te monitoren waar de organisatie staat.

Over Consultday

Consultday helpt organisaties HR Technologie te begrijpen en HR te transformeren. Onze werkwijze is gebaseerd op inhoudelijke kennis, een realistische aanpak, heldere communicatie en geloof in de kracht van de interne medewerker. Daarbij vormen HR (Tech) Project Management en HR (Tech) Business Consultancy de basis van onze dienstverlening. Onze kennis sluit hierdoor goed aan bij de genoemde onderwerpen als digitalisering en stuurinformatie. Wil je hierover met ons verder praten? Neem dan contact met ons op.